Alte resurse

Sociale

➡️ Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială, European Commission, 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778&qid=1644937802979 )

➡️ Barometrul Achizițiilor Publice Responsabile Social în România, Fundația Alături de Voi România (https://alaturidevoi.ro/wp-content/uploads/2022/01/Barometrul-achizitiilor-publice-responsabile_ADV-Romania.pdf )

➡️ How Public Procurement Can Spur the Social Economy (https://ssir.org/articles/entry/how_public_procurement_can_spur_the_social_economy )

➡️ Social enterprises and their ecosystems in Europe, European Commission 2019 (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=socnteco&mode=advancedSubmit&catId=22&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0 )

➡️ Buying for social impact : good practice from around the EU, European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (https://data.europa.eu/doi/10.2826/8319 )

➡️ Document analiza SDG-urilor din perspectiva de business (https://www.ardld.ro/plugins/biblioteca/files/DOCUMENT%20ANALIZA%20SDG-URILOR%20DIN%20PERSPECTIVA%20DE%20BUSINESS.pdf )

Achiziții publice sociale – Orientări actualizate și sensibilizare față de achizițiile responsabile din punct de vedere social

Achiziții responsabile social – un ghid al aspectelor sociale care trebuie luate în considerare în procedurile de achiziții publice

Verzi

➡️ Studiu Național privind achizițiile publice verzi în România, Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă (https://www.ardld.ro/plugins/biblioteca/files/STUDIU%20NATIONAL%20ACHIZITII%20PUBLICE%20VERZI%20ROMANIA.pdf )

➡️ The European Green Deal, European Commission, 2019 (https://www.ardld.ro/plugins/biblioteca/files/DOCUMENT%20ACORDUL%20VERDE%20EUROPEAN.pdf)

Achizițiile publice pentru economia circulară – Ghid de bune practici (2017)

Să achiziționăm produse ecologice” – Ghid privind achizițiile publice ecologice (2016)

Orientări privind achizițiile publice în domeniul inovării” (18.06.2021)