Companii

O definiție a afacerii sociale, care să cuprindă toate elementele acesteia, este foarte greu de creat sau de reprodus având în vedere contextul românesc și programele dedicate finanțării acestui domeniu.

În 2015, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 219 privind economia sociala, având drept scop stimularea dezvoltării unui model alternativ de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile.

Definiția economiei sociale Conform art. 2 din Legea nr. 219/2015:

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.  

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi

Profit pentru oameni” este expresia care definește cel mai bine afacerea socială, deoarece aceasta se întreține și se dezvoltă prin activitatea economică, iar profitul este investit pentru satisfacerea nevoilor sociale.

Ce sunt întreprinderile sociale și de ce să alegi o întreprindere socială ca furnizor?

Deși sunt tot mai populare, mulți antreprenori nu știu de existența acestora și, implicit, de beneficiile pe care le pot avea în urma unei colaborări cu o întreprindere socială.

În general, întreprinderea socială reprezintă o persoană juridică de drept privat care derulează activități în domeniul economiei sociale – este vorba despre acele afaceri care sunt „prietenoase” atât cu indivizii, cât și cu societatea și natura.

Sunt câteva lucruri diferențiază întreprinderile sociale de întreprinderile clasice, respectiv:

➡️ Întreprinderile sociale acționează în interesul societății, al comunității;

➡️ Întreprinderile sociale alocă aproape TOT profitul realizat (minim 90%) unui scop social declarat (și rezervei statutare);

➡️ Întreprinderile sociale aplică principiul echității sociale față de salariați, asigurând astfel niveluri de salarizare echitabile;

➡️ Întreprinderile sociale angajează un număr mare de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, cărora le oferă, astfel, o șansă la o viață mai bună.

Așadar, acestea sunt un alt fel de afaceri, iar parteneriatele cu ele pot fi adesea extrem de atractive pentru companii, instituții publice și chiar ONG-uri.

Dezvoltarea economiei sociale este benefică pentru fiecare cetățean. Mai mult, an de an apar tot mai mulți actori pe scena economiei sociale, fapt ce o transformă într-un pilon important în crearea de locuri de muncă. Acest lucru este valabil în ce privește activitatea din mediul urban, dar mai ales dacă avem în vedere deschiderea întreprinderilor sociale din mediul rural.

Tot mai multe asociații și fundații organizate în bază de voluntariat devin factori vizibili în comunitățile lor, implicându-se pentru a face o schimbare în bine în România, atât în ce privește dezvoltarea economiei naționale, cât și în sfera incluziunii sociale.

Avantajele unui parteneriat cu întreprinderile sociale:

➡️ gestionarea riscurilor legate de lanțul de aprovizionare, 

➡️ promovarea de noi produse și servicii competitive, 

➡️ dezvoltarea de piețe,

➡️ testarea de noi modele de afaceri și inovații, 

➡️ investirea în soluții scalabile și durabile.

Ce sunt unitățile protejate autorizate

Unitățile protejate autorizate sunt entități de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul cărora sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților. La fel ca întreprinderile sociale de inserție, aceste entități nu urmăresc doar realizarea de „profit pentru oameni”, ci integrează pe piața muncii persoane din grupuri vulnerabile, cărora le oferă și servicii de suport, nu doar un venit lunar constant. 

Ce putem NOI face pentru TINE?

Așadar, acum că am stabilit care sunt doar câteva din avantajele pe care le poți avea colaborând cu întreprinderile sociale, probabil te întrebi cum poți tu ajunge la ele, fără să pierzi prea mult timp valoros căutând…

… ei bine, aici intervenim NOI.

Poți solicita consultanță în secțiunea Help Desk

Cum?

Îți punem la dispoziție modele de clauze sociale și de mediu pentru achiziții;
Te punem în contact cu întreprinderile sociale care corespund cerințelor, respectiv nevoilor companiei pe care o reprezinți;
Suntem alături de tine sprijinindu-te în realizarea de achiziții rezervate, achiziții cu clauze sociale sau achiziții verzi.

Altfel spus, vrem să te ajutăm să realizezi cele mai bune achiziții cu impact social.

Fă achiziții responsabile!