Ghidul privind achizițiile cu impact social și de mediu realizate de către companii 

Ghidul privind achizițiile cu impact social și de mediu realizate de către companii promovează politicile care susțin derularea de achiziții responsabile social și cu mediul, ca instrument de combatere a sărăciei, excluziunii sociale și schimbărilor climatice.

Ghidul reprezintă un instrument de creștere a gradului de conștientizare cu privire la implementarea de achiziții sustenabile, prin prezentarea unor exemple concrete și a unor studii de caz relevante, clarificarea cadrului de politici publice și a conceptelor privind realizarea de achiziții sustenabile din perspectiva protecției mediului înconjurător, a incluziunii sociale, a egalității de gen și a inovării la nivel național, dar mai ales la nivel european și internațional

Lucrarea prezintă principalele concepte ce se subsumează unei strategii de dezvoltare sustenabile; contextul socio-politic, legislativ și economic; principalele avantaje ale implementării unei strategii de dezvoltare sustenabilă la nivelul companiilor; exemple practice privind politicile de sustenabilitate din diverse sectoare de activitate; și, în final, exemple de criterii de care companiile pot ține cont, atunci când selectează partenerii de afaceri, respectiv când achiziționează bunurile sau serviciile necesare derulării activității de business.

Implementarea unei politici de achiziții sustenabile la nivel de companie generează multiple beneficii organizaționale, printre care:

 • confirmarea angajamentului privind politica de sustenabilitate de la cel mai înalt nivel al organizației;
 • creionarea unei abordări clare și a unui limbaj comun care va fi apreciat de partenerii de business (e.g., furnizori);
 • intercorelarea politicii de achiziții sustenabile cu alte obiective și politici organizaționale, precum și cu priorități și politici importante naționale sau locale;
 • dezvoltarea funcțiilor de sprijin, cum ar fi programe de formare, îndrumare și proceduri standard de achiziție, monitorizarea regulată a politicii de achiziții și asigurarea îmbunătățirii constante a acesteia.

Achizițiile sustenabile reprezintă un instrument strategic puternic pentru susținerea și promovarea unei politici de dezvoltare sustenabilă la nivelul companiilor. O astfel de abordare presupune o viziune pe termen mediu și lung, care ia în calcul impactul achizițiilor derulate. Modul de selectare a furnizorilor de produse, servicii și lucrări necesare operatorilor economici privați pentru desfășurarea activității de business poate avea un impact semnificativ atât din perspectiva mediului, cât și din perspectivă socială.

Prin implementarea unor politici de achiziții sustenabile, companiile se asigură că produsele și serviciile achiziționate generează beneficii nu doar pentru companiile achizitoare, ci și pentru mediul înconjurător, și în special pentru susținerea economiei sociale. Derularea unor procese de achiziție sustenabile au multiple beneficii, printre care se pot menționa:

 • diversificarea bazei de furnizori,
 • crearea de noi piețe,
 • reducerea șomajului,
 • reducerea impactului asupra mediului,
 • promovarea politicilor sociale echitabile,
 • facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor provenind din medii defavorizate sau grupuri vulnerabile,
 • precum și crearea de oportunități de business pentru IMM-uri, întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție sau unități protejate autorizate.

De asemenea, companiile care implementează o politică internă privind derularea de achiziții sustenabile pot înregistra o serie de beneficii din perspectiva noilor obligații de raportare stabilite de Directiva de raportare a sustenabilității corporative.

Ghid include și recomandări ce pot fi utilizate de reprezentanții sectorului privat în organizarea și derularea proceselor de achiziții, pe baza unor studii de caz și prin luarea în considerare a practicilor existente la nivelul sectorului public și recomandate de forurile internaționale în domeniul sustenabilității.

Anexele din partea finală a Ghidului indică surse suplimentare de inspirație pentru companiile ce doresc implementarea recomandărilor, precum și surse de informații pentru identificarea jucătorilor de pe piața furnizorilor de servicii și produse sociale din România, parte din economia socială locală.

Ghidul integral poate fi descărcat de AICI.

Ghidul a fost realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe infomații accesați: www.eeagrants.org.

 Lasă un răspuns