Întrebări frecvente

➡️ Ce sunt achizițiile publice cu impact social?

R: Sunt achizițiile care au ca scop abordarea impactului bunurilor, al serviciilor și al lucrărilor achiziționate de sectorul public asupra societății. Realizând astfel de achiziții, achizitorii publici nu sunt interesați doar de o achiziționare la cel mai mic preț sau la cel mai bun raport calitate-preț, ci și de asigurarea faptului că achizițiile publice aduc beneficii sociale și previn sau atenuează efectele sociale negative pe parcursul executării contractului.

Aceste achiziții au rol atât în promovarea dezvoltării durabile, cât și în realizarea obiectivelor sociale. Achizițiile publice sunt considerate ca fiind un instrument strategic pentru asigurarea cheltuirii eficiente și sustenabile a banilor publici.

➡️ Ce sunt achizițiile publice verzi?

R: Achizițiile publice verzi (Green Public Procurement sau GPP) sunt definite de Comisia Europeană, în cadrul Comunicării „Achiziții publice pentru un mediu îmbunătățit”, ca:

  … „un proces prin care autoritățile publice caută să achiziționeze bunuri, servicii și lucrări cu un impact de mediu redus de-a lungul întregului ciclu de viață al acestora față de alte bunuri, servicii și lucrări cu aceeași funcție principală.” Mai multe informații despre aceste tipuri de achiziții puteți găsi aici: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf