Social enterprises

Afacerile sociale îmbracă diverse forme la nivel internațional, acestea fiind considerate a fi inițiativele antreprenoriale care răspund unei probleme existente în societate. Ele au impact pozitiv în societate/comunitate ca urmare a scopului social care le ghidează activitatea economică.

Despre întreprinderi sociale

Deși sunt tot mai populare, mulți antreprenori nu știu de existența acestora… și, implicit, de beneficiile pe care le pot avea în urma unei colaborări cu o întreprindere socială.

O definiție a afacerii sociale, care să cuprindă toate elementele acesteia, este foarte greu de creat sau de reprodus având în vedere contextul românesc și programele dedicate finanțării acestui domeniu.

În 2015, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 219 privind economia sociala, având drept scop stimularea dezvoltării unui model alternativ de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile.

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.  

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi

Profit pentru oameni” este expresia care definește cel mai bine afacerea socială, deoarece aceasta se întreține și se dezvoltă prin activitatea economică, iar profitul este investit pentru satisfacerea nevoilor sociale.

În general întreprindere socială reprezintă o persoană juridică de drept privat care derulează activități în domeniul economiei sociale – este vorba despre acele afaceri care sunt „prietenoase” atât cu indivizii cât și cu societatea și natura.

Sunt câteva lucruri care le diferențiază pe acestea de întreprinderile clasice, respectiv:

➡️ Întreprinderile sociale acționează în interesul societății/comunității;

➡️ Întreprinderile sociale alocă aproape TOT profitul realizat (minim 90%) unui scop social declarat (și rezervei statutare);

➡️ Întreprinderile socialeaplică principiul echității sociale față de salariați. În felul acesta asigură niveluri de salariaze echitabile.

În plus, de cele mai multe ori angajații acestor întreprinderi sociale sunt persoane aparținând grupurilor vulnerabile, cărora le este oferită o șansă la o viață normală.

Așadar, acestea sunt altfel de afaceri, iar parteneriatele cu ele pot fi adesea extrem de atractive pentru companii, instituții publice și chiar ONG-uri.

Dezvoltarea economiei sociale este benefică pentru fiecare cetățean. Mai mult, an de an apar tot mai mulți actori în scena economiei sociale, fapt ce o transformă pe aceasta într-un pilon important în crearea de locuri de muncă. Acest lucru este valabil atât în ce privește activitatea din mediul urban, dar mai ales dacă avem în vedere deschiderea intreprinderilor sociale din mediul rural.

Tot mai multe asociații și fundații organizate în bază de voluntariat devin factori vizibili în comunitățile lor, implicându-se pentru a face o schimbare în bine în România, atât în ce privește dezvoltarea economiei naționale, cât și în sfera incluziunii sociale.

 

Ce putem face NOI pentru TINE?

Îți punem la dispoziție proceduri cu privire la achizițiile cu impact social și de mediu;
Te punem în contact cu instituții publice și companii pentru a-ți promova produsele / serviciile;
Includem întreprinderile sociale, ONG-urile și UPA într-un Catalog al întreprinderilor sociale, astfel încât serviciile și produsele voastre să fie cunoscute de companii / instituții publice.